Et Paradis
på Als

Bestyrelsen i den selvejende institution Elstrup Mølle

Aase Nyegaard

Formand

any@jeny.dk

Marianne Hvid

Kasserer

mail@mariannehvid.dk

Kenn Byllemos

Medlem

kenn@byllemos.eu

Sven-Erik Vad

Medlem

svenvad@gmail.com

Carsten Sahl Andersen

Medlem

ina.elstrupcity@gmail.com

Helen Eriksen

Medlem

message@going-beyond.dk

Peter Rathje

Medlem

peter.rathje@projectzero.dk

Lone Koch

Medlem

lmk@alsie.com

Hanne Risgaard

Medlem

hanne@skaertoft2.dk

Inge Thomsen

Observatør for Møllens Venner

ingethomsen.als@gmail.com

Gretel Denker Jørgensen

Observatør for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug

gretelhjj@gmail.com